Praktisk info

Receptionen er åben dagligt fra kl. 09.00 til 16.00.

Telefonen og receptionen er lukket fra kl.12-13.15 grundet frokost og konference.

Ved ønske om tid samme dag eller behov for at tale med lægen, bedes du henvende dig telefonisk ml. kl. 8-9. Dette for at vi bedst muligt kan planlægge dagen.

Ved ankomst bedes du registrere dig ved den elektroniske kortlæser, inden du tager plads i venteværelset.

Du skal altid medbringe dit gule sygesikringskort, når du skal til lægen. Vær opmærksom på at sundhedskortet kan downloades på din telefon (også dine børns).

Hvis du har mistet dit sygesikringskort, eller det er gået i stykker, skal du henvende dig hos din kommune for at få det erstattet.

Du kan se på sundhed.dk om der er åbent for tilgang af nye patienter.