Psykolog

Når der ønskes henvist til psykolog gennem privat sundhedsforsikring (børn som voksne)

Som praktiserende læger, der arbejder under overenskomst med sygesikringen, kan vi henvise til psykolog, hvis man opfylder visse kriterier.

Disse kriterier gælder også selvom der er tegnet en privat sundhedsforsikring. Vi kan derfor som udgangspunkt ikke henvise til psykolog via sundhedsforsikring, hvis de gængse kriterier ikke er opfyldt. Sundhedsforsikringen kan dog anmode den praktiserende læge om en skriftlig udtalelse hvorvidt vi vil anbefale henvisning til psykolog. Dette er et arbejde, der ikke er omfattet vores almindelige overenskomst med sygesikringen jvf. ovenstående, hvorfor vi i den situation vil udbede os en skriftlig anmodning fra den private sundhedsforsikring (Oftest i attestform Attest FP710). Udgift til udfærdigelse af denne attest/skriftlige anbefaling pålægger sundhedsforsikringen.

Nogle private sundhedsforsikringer henviser til psykolog uden vi er involveret, så kontakt under alle omstændigheder din forsikring, før du kontakter os.