Priser

Attester private:
Motorattest til kørekort < 70 år (husk pasfoto) pr.1.april 2023500 kr
Motorattest til kørekort > 70 år (husk pasfoto) pr.1.april 2023700 kr
Mulighedserklæring500 kr
Arbejdsgiveranmodet sygemelding/ varighedserklæring500 kr
Handicapskilt ansøgning500 kr
Ansøgning om ledsagekort500 kr
Privatkonsultation (andre end gruppe 1 patienter) 15 min.500 kr
Privat telefonkonsultation150 kr
Ansøgning til Lægemiddelstyrelsen om medicintilskud (efter tidsforbrug. 500kr pr. påbegyndt 15 min.) Minumum500 kr
Stivkrampe300 kr

Der findes en lang række andre privathonorarer for lægeerklæringer og attester.
Spørg om disse priser.
Staten pålagde pr. 1. april 2005 moms på lægeerklæringer og lægeattester. Momsen er 25%.